Innovatie in duurzaamheid en kleine windenergie krijgt een extra impuls

Op 10 december hebben de gemeente Rotterdam en PortXL in het RDM Innovation Dock het Europese onderzoek en ontwikkeling centrum geopend van Flower Turbines. Flower Turbines maakt kleine innovatieve windturbines die geschikt zijn voor stedelijke gebieden.

 Flower Turbines is enkele jaren geleden opgericht in New York, vertelt Roy Osinga, directeur EU. “Recentelijk heeft de onderneming meer dan een miljoen dollar aan crowdfunding opgehaald en tevens een Rabobank Innovatielening ontvangen. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat we nu als start-up in duurzame energie versneld kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van onze kwalitatieve stille windturbines. Vanuit Rotterdam gaan we tevens de verdere uitrol naar de Europese markt verzorgen. We zijn blij dat ondernemingen als de onze door Rotterdam ondersteunt worden in haar ambities. Samen werken we immers aan een duurzamer wereld. “

Flower Turbines heeft sinds begin 2019 een commercieel kantoor in Rotterdam (gevestigd in de Marconitorens) en nu hebben ze tevens faciliteiten op RDM Rotterdam waar ze een deel van haar turbines kunnen laten zien en ze ook kunnen werken aan verdere productontwikkeling. Dit is echt: Rotterdam Make It Happen.

Daniel Farb, CEO Flower Turbines LLC gevraagd naar de reden om hier te starten: “In the Netherlands the importance of making an energy transition is appreciated and the weather is windy. Furthermore, I found out that people here are well educated with an attitude of quality craftmanship. A good place to start a company.”
Innovation in sustainability and small wind energy is given an extra boost

On 10 December, 2019, the municipality of Rotterdam and PortXL opened the European research and development center for Flower Turbines in the RDM Innovation Dock. Flower Turbines makes small innovative wind turbines that are suitable for urban areas.

Flower Turbines was established in New York a few years ago, says Roy Osinga, EU Director. “The company recently raised more than a million dollars in crowdfunding and also received a Rabobank Innovation Loan. This has made it possible for us as a start-up in sustainable energy to be able to accelerate our investments in the further development of our high-quality silent wind turbines. From Rotterdam we will also take care of the further roll-out to the European market. We are happy that companies such as ours are supported by Rotterdam in its ambitions. After all, we work together on a more sustainable world. ”

Flower Turbines has had a commercial office in Rotterdam (located on Marconistraat) since the beginning of 2019, and now they also have facilities at RDM Rotterdam where they can display some of their turbines and they can also work on further product development. This is in line with the motto of Rotterdam: Make It Happen.

Daniel Farb, CEO of Flower Turbines LLC asked about the reason to start here: “In the Netherlands, the importance of making an energy transition is appreciated and the weather is windy. Furthermore, I found that people here are well educated with an attitude of quality craftsmanship. A good place to build a company.”